torstai 13. helmikuuta 2014

Eukkaa!

Tiistain 11.2. vietimme eurytmiaan tutustuen ja keskustellen.

Eurytmia on taidemuoto, joka tuo musiikin ja runouden näkyväksi puheeksi. Sen tarkoitus on tuoda esiin arkipuheen takainen sielunelämä alkuvoimaisella tavalla.  Eurytmia on Steiner-koulujen keskeinen oppiaine. Steinerpedagogiikassa eurytmian ajatellaan kasvattavan oppilaan moraalista kehitystä, itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja ja keskittymiskykyä.

Eurytmia oli monelle kellulle aivan uutta, mutta Kellukkeessa oli havaittavissa hienoista innostuneisuutta ja kiinnostuneisuutta eurytmiaa ja yleensäkin Steinerpedagogiikkaa kohtaan. Löysimme myös eurytmiasta yhteyksiä moneen yleisempään liikunta- ja taidemuotoon. Kenties myös eurytmian kaltainen liikunta sopisi osaksi kiireetöntä koulua?Lopuksi vielä muutama linkki:

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti