keskiviikko 3. joulukuuta 2014

SUOMEN VARAT –käsityöprojekti

Johdanto:
Suomen varat -käsityöprojektin on tarkoitus kulkea muun Kestävä tulevaisuus -kokonaisuuden rinnalla esimerkiksi viikottaisilla käsityötunneilla. Tavoitteena on kehittää yhteisöllisen suunnittelun ja tuotteen valmistuksen taitoja hyödyntämällä muilla Kestävä tulevaisuus -kokonaisuuden tunneilla käsiteltyjä asioita.

Projektin alkuasetelmana on kuviteltu tilanne, jossa Suomi on joutunut kauppasaartoon. Oppilaat kutsutaan asiantuntijatyöryhmään keksimään ratkaisuja, jotta Suomessa voisi valmistaa vaatteita ilman ulkomaisia materiaaleja. Työskentely tapahtuu ryhmissä, suunnitteluprosessista arviointiin, soveltaen Seitamaa-Hakkaraisen ym. (2001; 2010) tutkivan yhteisöllisen suunnittelun mallia. Tavoitteena on herättää oppilaissa kiinnostus ja uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön sekä rohkaista heitä kokeilemaan ja arvioimaan erilaisia materiaaleja ja työstötapoja. Eläytyminen kauppasaartotilanteeseen ja rooleihin Suomen tulevaisuuden avainhenkilöinä on tärkeässä osassa projektia. Kehyskertomusta viedään eteenpäin draaman keinoin.

Projektin kesto: 6-20 oppituntia
Projektin kesto räätälöitävissä riippuen siitä, miten paljon aikaa halutaan käyttää ja mitä halutaan tehdä. Projektin voi toteuttaa esimerkiksi vain suunnitteluasteella, tehden pienimuotoisia malleja ja kokeiluita tai valmistaen alusta loppuun vaate yksin tai ryhmässä. Projektin puitteissa voi myös testata vaikkapa erilaisia kankaanvalmistusmenetelmiä.

Sisällöt: Yhteisöllinen suunnittelu tutkivan suunnittelun mallin mukaisesti erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita kokeillen. Kokonaisen käsityön periaatteen mukaan eteneminen. Oppilaat itse ideoivat, tekevät visuaalisia ja teknisiä suunnitelmia, valmistavat tuotteen ja lopulta arvioivat tuotetta ja prosessia. Oman projektin dokumentointi esimerkiksi portfolioon. 

2016 POPSin tavoitteet:
-   vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön
-   ohjata oppilasta hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi
-   aktivoida oppilas suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhteisöllisesti käsityötuote tai teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
-   ohjata oppilasta käyttämään monia erilaisia materiaaleja sekä työstämään niitä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
-   herättää arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja vastuullisuuden, ekologisuuden ja eettisyyden näkökulmista

-   ohjata oppilas arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti