Lähteet

Paavola, S., Hakkarainen, K. , & Seitamaa-Hakkarainen, P. 2006. Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: ”trialoginen” tiedonluomisen malli. Viitattu 14.9.2014. http://www.academia.edu/533849/Tutkivan_oppimisen_periaatteita_ja_kaytantoja_trialoginen_tiedonluomisen_malli

1 kommentti: