keskiviikko 29. tammikuuta 2014

27.1.2014 Hetki aikaa ikäihmisille

"Toiminta edellä" - näkökulmasta innostuneena suuntasimme heti viikon aloitukseksi Oulunkylässä sijaitsevaan Patolakotiin. Pääajatuksena oli lahjoittaa omaa aikaamme Patolakodissa asuville vanhuksille, ja siinä sivussa ehkä saada hieman käsitystä asukkaiden aikakäsityksistä ja merkityksellisistä hetkistä. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut varsinaisesti haastatella asukkaita, vaan pysähtyä ja olla hetki aidosti läsnä ilman suurempaa hyötytarkoitusta.

Vierailu sai pohtimaan monenlaisia asioita; vaikeasti muistisairaiden osastolla vierailleet kellut joutuivat miettimään, millainen voi olla merkityksellinen hetki ja kuinka aika jäsentyy, jos muistoja ei ole. Ajatuksia herätti myös hyvin erilaiset merkitykselliset hetket: jollekin merkityksellinen hetki saattoi olla toistuva hetki päivässä, toiselle taas elämään suuresti vaikuttanut tapahtuma. Merkitykselliset hetket saattoivat myös olla lyhyitä tai pitkiä: toiselle se oli pieni hetki oman läheisen aikaa, kun taas toinen koki merkitykselliseksi kokonaisen pitkän aikajakson elämästään.
 
 
Kelluke paikalla!
 
Reflektoidessa vierailuamme ymmärsimme entistä paremmin, miten erilainen ajan merkitys voi olla. Toinen voi kokea ajan kuluvan hyvin nopeasti, kun toinen kokee saman ajan todella pitkäksi. Aika käsitteenä sisältää hyvin monia eri ulottuvuuksia. Voidaan puhua kellonajasta, muistosta ja hetkestä, yhteiskunnan ajasta (esim. postmoderni aika), kultturisesta aikakäsityksestä ( esim. länsimaalainen aikakäsitys) tai vaikka sosiaalisesta ajasta. Aika voi olla pieni tarkoin määritelty hetki tai pidempiaikainen kokonaisuus.
 
Mietteitä Kellukkeella heräsi mm. siitä, miten helpottavaa on, kun päättää unohtaa kellon ja vain olla tässä hetkessä saaden "ajan katoamaan". Myös ajan antaminen ja ottaminen koettiin mielenkiintoiseksi käsitteeksi. Kuka tai mikä ottaa aikaa ja miten ja kelle sitä voi antaa? Aika käsitteenä sen moniuloitteisuutensa vuoksi on integroitavissa koulumaailmaan ja moniin eri aineisiin. Tämän lisäksi haluamme pohtia keinoja, miten ajan voi tehdä joustavammaksi myös koulukäytäntöjä koskien.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti