maanantai 20. tammikuuta 2014

Ilmiön aihe muhii


Mitkä asiat vaikuttavat maailman tilaan?
Tästä kaikki alkoi...

Ennen joulua OPS 2 -kurssilla lähdimme pohtimaan, mitä kaikkea opettajan tulisi tietää maailmasta voidakseen kasvattaa onnellisia ja pärjääviä yhteiskunnan jäseniä. Kiinnostuimme erityisesti talouteen ja ihmiskäsitykseen liittyvistä teemoista, jotka nousivat jatkuvasti keskusteluidemme keskiöön. OPS 2 -kurssilla nousi ajatus, että voisimme jatkaa alkanutta pohdintaa ilmiössä.

Maanantaina 13.1.2014 kokoonnuimme Kellukkeen kanssa brainstormaamaan tulevaa ilmiötä. Kokoon saatiin paljon huikeita ajatuksia, mutta mitään selkeää suunnitelmaa ei vielä tehty. Olimme valinneet ilmiömme oppiaineet, liikunnan ja yhteiskuntaopin, jo vuosi sitten ja onneksemme saimme todeta, että valitsemamme asiantuntija-apu sopii täydellisesti pohdintoihimme. Yhteiskuntaopin alueilla meitä ohjeistaa Ulla-Maija Salo ja liikunnassa Liisa Hakala. Lisäksi saamme kasvatuspsykologia ohjausta Riikka Hohdilta.

Maanantain aivoriihen tulos: 
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • Yhteisöllisyys - pohdimme paljon kuilua eri ikäluokkien välillä: vanhukset ovat vanhainkodissa ja lapset päiväkodeissa. Samalla vanhuus ja kuolema muuttuvat lapsille ja nuorille vieraiksi ja pelottaviksi —> Voisivatko liikunta ja musiikki toimia sukupolvien yhdistäjänä esimerkiksi koululaisten vanhainkotivierailujen myötä? Voisiko itsensä paikantaminen osana sukupolvien jatkumoa lisätä yhteisöllisyyttä, ja mikä olisi liikunnan rooli?
 • Musiikki ja liikunta kuuluvat yhteen
 • Miten liikuntaa on opetettu - millaiset kasvatuspyrkimykset? —> Millaisia muutoksia tapahtunut? Nykyään kaikki istuvat…
 • Itsetunto ja minäkuva suhteessa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
 • Kehollisuuden hyödyntäminen oppimisessa; lapset ja nuoret tarvitsevat liikuntaa kasvaessaan ja kehittyessään, toisaalta myös vanhukset elinkaaren toisessa päässä
 • Luovuuden ja heittäytymisen opettelu
 • Minäkäsitys, kehollisuus ja liikuntakokemukset - miten ne vaikuttavat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja pystyvyyden kokemiseen?
 •  Liikunnanopetuksen vaikutukset yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, osallisuuteen ja vaikuttamiseen? - Toisaalta myös liikunnanopetuksen vaikutukset minäkuvaan ja sitä kautta yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Kuten listasta voi päätellä, ajatuksia ja aiheita oli paljon, eikä niistä osattu muodostaa vielä yhtä ilmiötä. Oli huojentavaa tavata seuraavana päivänä KP-ohjaajamme Riikka, joka kehotti meitä käyttämään ilmiöpaneelia apuna aiheen löytymisessä ja rajaamisessa.


Paneelin tehtävälista: hommaa paljon, aikaa vähän

Keskustelun avulla saatiin yllättävän helposti raamit paneelille, ja vastuu järjestelyistä jaettiin pienryhmille, jotka toimivat hyvin. Oli tärkeää päättää, mitä ryhmämme toivoi ilmiön alkupaneelilta, ja mitä sisältöjä paneelissa olisi. Asetimme tavoitteeksi Kellukkeen ja muiden osallistujien yhteistoiminnallisen ideoinnin aiheen tarkentumiseksi. Lähtömateriaaliksi meillä oli tarjota ylle kerätyt ajatukset.


Paneelin valmistelun pyörteissä

Paneelin valmistelussa oli paljon työtä, ja koko tilaisuus rakennettiin kasaan vain vajaassa viikossa. Kaikilla ei ollut samaan aikaan mahdollisuutta omatoimiseen työaikaan, mutta Kelluke sai homman hoidettua. Nopea työtahti oli melko stressaavaa ja osin turhauttavaa, mutta kun kaikki saatiin valmiiksi, olo oli ylpeä ja tyytyväinen. 


Kellukkeen fiilikset paneelin jälkeen

Paneeli sujui hyvin, ja kaikki tarjolla olleet porkkanat syötiin. Paikalle ei valitettavasti päässyt muita KP-ryhmiä, mutta ohjaajien  lisäksi paikalla olivat professori Kirsti Lonka ja tohtorikoulutettavat Niclas Sandström ja Lauri Vaara. Käytimme suuren osan paneelista pienryhmäpohdintoihin ja niiden purkamiseen. Odotettua rajausta ei oikeastaan tapahtunut, vaan sen sijaan saimme lisää uusia näkökulmia.

Heti paneelin jälkeen meillä oli OTR-kerta, jonka käytimme paneelissa heränneiden ajatusten kokoamiseen. Yllätykseksemme merkityksellisyyteen liittyvät teemat olivat keskiössä kaikkien pienryhmien ehdotuksissa.


Kellukkeen ajatuksia merkityksellisyydestä:

 • Bensiini, antaa voimaa jatkaa, pitää elämän auton pyörät pyörimässä
  • Jos olisi kaikki muu paitsi bensaa, ei pääse eteenpäin paitsi alamäessä!
 • Mikä on sun liekki?
 • Täydellisen hetken resepti, palo on ”sitä” hetkeä varten
 • Jos on ”hetkiä”, selviää huonoista vaiheista
 • Mitkä ovat sinulle tärkeitä hetkiä?
 • Määrittele merkityksellisyys - miten eri ihmiset määrittelevät?
 • Merkitysten luominen (positiivisia, negatiivisia)
 • Merkitykselliset hetket (muutoksia, muokkaavia tai vaikuttavia hetkiä)
 • Tuo nautintoa/iloa, antaa elämälle tarkoituksen

Tueksi saimme vielä artikkelivinkin: Uusi oppiminen (Kasvun ajattelutapa opettajilla ja vanhemmilla - Tapaustutkimus suomalaisista kouluista, tutkijatohtori Elina Kuusisto & professori Kirsi Tirri, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos)

Odotamme innolla tulevaa!
T. Eka blogitiimi eli Piia, Marjo ja Heidi

P.S. Blogi on nykyään julkinen kaikille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti