torstai 30. tammikuuta 2014

Väliarviointi 30.1.2014

Torstaipäivän ryhmätunti aloitettiin edellisellä kerralla muodostetuissa pienryhmissä. Perehdyimme tarkemmin näkökulmiamme tukeviin teoksiin ja haimme lisää lähteitä. Kartoitimme pienryhmissä teorian pohjalta nousseita käsitteitä jatkoa varten.

Päivän toinen tärkeä osuus oli ilmiömme väliarviointi, jonka olimme sopineet tekevämme kurssin alussa kontrolloidaksemme ilmiötämme ja käyttääksemme apuna lopullisessa arvioinnissamme. Arviointi tehtiin kokoamalla pikku porinoiden jälkeen porinoista nousseet "purut". Vastasimme seuraaviin kolmeen pääkysymykseen:

1) Missä onnistuttu?
                             Mielekäs aihe ja aiheen rajaus. Kaikki ovat kiinnostuneita aiheesta.
                             Työtapa toiminut hyvin ja mielekäs: kokemukset edellä 
                             Yhteinen reflektointi ja tiedon jakaminen
                             Toiminnan järjestäminen: spostit, tilat, itse toiminta, blogi...vastuunjako, suunnitelmallisuus.
                             Löydetty lähteitäà into lukea ja käsitteellistää
                            
2) Mitä halutaan vielä saavuttaa?
                             Lisäymmärrys teoriasta, käsitteellinen ymmärrys, teoretisointi
                             Miten aiheen voi ottaa käsittelyyn koulussa ja miten yhdistää oppiaineita, konkretia
                             Lisää kokemuksia, oman itsetuntemuksen kasvattaminen, siirtovaikutuksen maksimointi
                             Kokonaisuuden luominen: Aika-ilmiöstä eheä paketti
                             Ajaton viikko- suunnitelma
                                                         
3) Mihin pitää panostaa?
                             Käsitteellistäminen
                             Blogi
                             Yhtenäinen kokonaisuus ja paketin rajaaminen
                             Tiedonjakaminen mielekkäästi
                             Ajaton viikko
                             Toiminnan pysyttävä mukana

- Sen sijaan, että sanoisit: "Älä vain istu siinä ja tee jotain", meidän pitäisi sanoa: "Älä vain tee jotain vaan istu siinä.” (Zen mestari Tchich Nhat Hanh teoksessa Geography of Time, Robert Levine, 2006).

                             

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti